Polityka prywatności

Regulamin & Polityka prywatności

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla mnie priorytetem.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

a) Administratorem strony wordpress-438575-1374540.cloudwaysapps.com oraz administratorem danych osobowych jest firma: Marcin Wesel, ul. Marynarska 26A, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 9372564689 REGON 243164510.

b) W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się ze mną skontaktować  za pomocą poczty elektronicznej na adres email: marcin@kursphp.com.

c) Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest rejestracja do bazy subskrybentów w celu korzystania z newslettera i wysłania darmowych materiałów edukacyjnych.

W dowolnym momencie masz prawo:

d) do uzyskania dostępu do Twoich danych osobowych, oraz innych informacji na temat Twoich danych osobowych oraz zasadach ich przetwarzania,

e) uzyskania kopii Twoich danych osobowych, które są przetwarzane,

f) sprzeciwić się ich przetwarzaniu,

g) zażądać sprostowania Twoich danych,

h) zażądać usunięcia Twoich danych osobowych,

i) otrzymania danych osobowych, które zostały przez Ciebie przekazane, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie,

j) przesłania tych danych osobowych przez Ciebie innemu administratorowi w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz w oparciu o Twoją zgodę.

k) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone, skontaktuj się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

l) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom trzecim o ile nie wymuszą tego przepisy prawa.

Jeżeli istnieje obowiązek wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogę udostępniać Twoje dane osobowe osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym na cele prowadzonego przez nie postępowania.

m) Twoje dane osobowe są przechowywane do momentu wycofania zgody.

n) Każde przetwarzanie Twoich danych osobowych oparte jest na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami podstawie prawnej. Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest konieczne do realizacji umowy, której jesteś stroną (umowy o świadczenie usług newslettera).

o) W każdym czasie masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych lub je poprawić, skontaktuj się ze mną przez marcin@kursphp.com.

p) Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego m.in. na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

q) Jeśli wyraziłeś(-aś) zgodę na korzystanie z usługi newslettera, zastrzegam sobie prawo do przesyłania aktualizacji tego Regulaminu.

Firma Marcin Wesel, by wysłać newsletter zbierze i przetworzy takie informacje jak:

  • Adres e-mail
  • Imię

Powyższe dane przechowujemy na chronionym serwerze. Tylko administrator wraz z zewnętrznym partnerem, jest uprawniony do wglądu tych danych. Gwarantuję, że nie ujawniam ani nie sprzedaję Twojego adresu e-mail innym firmom.

Wysyłam newsletter tylko do osób, które potwierdziły chęć otrzymywania wiadomości. Do potwierdzenia używam formy podwójnego potwierdzenia, by uchronić Cię przed niechcianym newsletterem. Jeśli otrzymasz ode mnie e-mail z prośbą potwierdzenia zapisu na newsletter, Twój adres e-mail został prawdopodobnie podany przez innego użytkownika. Wystarczy, że nie potwierdzisz chęci, aby nie otrzymać kolejnych wiadomości.

Po zapisaniu się na newsletter otrzymasz wiadomość powitalną wraz z linkiem do darmowego prezentu oraz będziesz otrzymywać informacje o nowych artykułach na stronie, ciekawych materiałach związanych z programowaniem oraz innych tematach, którymi autor będzie chciał się z Tobą podzielić.

W dowolnym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji. Link wypisujący znajdzie się w każdej wiadomości e-mail.

Będę przechowywać Twoje dane osobowe do momentu wycofania zgody.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez użytkownika zgoda.